Formularz

GRAFO

GRAFO

GRAFO (ground reaction foot orthosis)

 

Zastosowanie znajduje w przypadku niepełnego aktywnego wyprostu w stawie kolanowym, pod warunkiem możliwości uzyskania biernego wyprostu przy ustawieniu stopy względem podudzia pod kątem 90︒. Stosowana najczęściej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym lub przepukliną oponowo-rdzeniową.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!