Formularz

Ortezy kończyn górnych

Ortezy kończyn górnych

Ortotyka jest to nauka oraz umiejętność leczenia z zastosowaniem ortez, w celu poprawy jakości życia pacjenta.

 

Ortezy są rodzajem zaopatrzenia ortopedycznego, który stosujemy w celu stabilizacji, unieruchomienia, odciążenia lub korekty niewłaściwej pozycji kończyn bądź tułowia. Wykorzystywane są przy nieutrwalonych zniekształceniach kończyn dolnych, które są możliwe do skorygowania pod wpływem działania stałej, ale niewielkiej siły. W wielu schorzeniach stanowią nieodłączny element fizjoterapii w celu utrzymania bądź wsparcia uzyskanych efektów, dlatego też należy pamiętać, że orteza sama w sobie nie jest wystarczającą formą leczenia. W celu uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego w wykonanie prawidłowo dopasowanej ortezy zaangażowany jest zespół składający się z lekarza, fizjoterapeuty, inżyniera, ortotyka oraz technika ortopedy. Każda orteza powstaje w warunkach Gabinet Warsztat - Gabinet. Umożliwia to nam przeprowadzenie:

 

  • konsultacji
  • pobranie miary, jest to kluczowy etap, ponieważ prawidłowo pobrana miara, w odpowiedniej korekcji wpływa na końcowy efekt teraputyczny ortezy;
  • zaprojektowanie ortezy przy użyciu innowacyjnych metod oraz programów do tego stworzonych;
  • produkcja ortezy na podstawie modelu;
  • przymiarka zawsze podczas wizyty z pacjentem, sprawdzany jest wpływ ortezy na pacjenta, utrzymanie korekcji oraz stabilizacji, na tym etapie możliwe jest naniesienie modyfikacji;
  • odbiór, podczas którego pacjent dostaje wskazówki jak zakładać oraz zdejmować ortezy;
  • spotkania kontrolne umożliwiają obserwację zmian potrzeb oraz postępów jakie robi pacjent.

Wybierz kategorię