Formularz

Gorsety do leczenia skolioz

Gorsety do leczenia skolioz

Skoliozy idiopatyczne pojawia się u dzieci i młodzieży w okresach tzw. szybkiego wzrastania kręgosłupa, które przypadają między 6., a 24. miesiącem życia, między 5., a 8. rokiem życia oraz między 11., a 14. rokiem życia. W tych przedziałach czasowych obserwuje się także największe ryzyko progresji skrzywienia.

Gorsetowanie (noszenie gorsetu) jest formą nieoperacyjnego leczenia skolioz. Zalecane pacjentom, u których kąt skrzywienia według Cobba wynosi od 20º do 40/45º. Noszenie gorsetu ma na celu zmniejszenie kąta skrzywienia oraz zatrzymanie rozwoju deformacji kręgosłupa. 

Mechanizm działania gorsetu polega na trójpłaszczyznowym korygowaniu kręgosłupa i tułowia poprzez system wielopunktowych stref nacisku oraz stref odciążenia.

Leczenie skolioz przy pomocy gorsetów zmniejsza ryzyko progresji skrzywienia. Odkryto istotną zależność: im większa średnia liczba godzin noszenia gorsetu przez pacjenta w ciągu doby, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania lepszych wyników leczenia.

 

Miara jest dla nas wyjątkowo ważna, ponieważ od niej zależy efekt końcowy – finalny wyrób.

Do pobrania miary wykorzystujemy technologię trójwymiarowego skanowania, która bardzo precyzyjnie odzwierciedla przeskanowany obszar ciała, dostarczając projektantom niezbędnych wymiarów.

Skan części ciała zastępuje tradycyjny odlew gipsowy, dzięki czemu czas pobierania miary jest znacznie krótszy, a sam proces nie powoduje stresu u pacjenta.

Nasi projektanci wykorzystują w pracy nowoczesne, komputerowe systemach CAD/CAM, które umożliwiają przekształcenie skanu ciała (wirtualnego modelu) w wysokiej jakości gotowy wyrób ortopedyczny.

 

Każdy gorsety wykonujemy indywidualnie z uwzględnieniem wielkości skrzywienia, wymiarów i oczekiwań pacjenta, w oparciu o wskazania lekarza.